Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301
Fax. 045-5442468


  Postbus 28
6400 AA Heerlen

Ambtenarenrecht

Ons kantoor kan u ook ondersteunen indien u vragen hebt met betrekking tot het ambtenarenrecht.

Het ambtenarenrecht is slechts beperkt te vergelijken met het gangbare arbeidsrecht. Over het algemeen kent het ambtenarenrecht een gesloten systeem van ontslagregels. Dit betekent dat, de redenen voor ontslag allen in de wet- of regelgeving zijn opgenomen. Buiten deze redenen is ontslag niet mogelijk.
Ook de regels die bij een ontslagprocedure gelden, wijken sterk af van het gangbare ontslagrecht. Bij het ambtenarenrecht gelden de regels van het bestuursrecht. Dit betekent andere termijnen en een andere rechtsgang.