Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Arbeidsrecht voor bedrijven

Op het gebied van het arbeidsrecht bieden wij ondernemers ondersteuning in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan arbeidscontracten, aanpak van een ontslagaanvraag, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, de poortwachtersregeling en tal van andere kwesties. Wij kunnen u helpen met alle juridische aspecten van een arbeidsrelatie; zoals de sollicitatie, het contract, dossieropbouw, ouderschapverlof, WIA (de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en dergelijke.
Ook het schrijven van bedrijfsreglementen en andere stukken van belang voor de dagelijkse gang van zaken op het gebied van personeel behoord tot onze specialisatie.

Indien er sprake is van een arbeidsgeschil, proberen wij eerst om door overleg met beide partijen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Natuurlijk staat hierbij het belang van onze cliënt voorop. Echter door ook rekening te houden met de belangen en wensen van de andere partij, kan in de meeste gevallen een dure langslepende procedure worden voorkomen.


Binnen het gebied van het arbeidsrecht hebben wij een nieuwe dienst geïntroduceerd: de arbeidsrechtelijke scan.
Een enthousiaste ondernemer start met een geweldig idee voor een nieuw bedrijf. Als het bedrijf groter wordt moet (steeds meer) personeel worden aangenomen. Echter, meestal is zo’n bedrijf niet groot genoeg voor een aparte medewerker die zich alleen maar met personeels- of arbeidszaken bezighoudt.
Zelf is men vaak zo druk bezig met de kernzaken van het bedrijf dat men aan de arbeidsrechtelijke dingen ook niet toekomt. Hiervoor bieden wij dan de mogelijkheid tot de arbeidsrechtelijke scan.
Ook voor grotere bedrijven bieden wij deze scan aan. Een blik van “buiten” biedt vaak andere perspectieven en invalshoeken dan van “binnen”.

De scan houdt het kort samengevat het volgende in:
Wij bezoeken uw bedrijf (of op uw wens een andere locatie, bijvoorbeeld ons kantoor) en spreken dan met u als eigenaar van het bedrijf en/of andere leden van het management. Naar aanleiding van dit gesprek en door u verstrekte gegevens en stukken maken wij een inventarisatie van hoe de arbeidsrechtelijke zaken juridisch binnen uw bedrijf zijn geregeld. Vervolgens rapporteren wij aan u met een uitgebreide maar overzichtelijke rapportage waarin wordt aangegeven wat goed en wat niet goed is geregeld. Ook geven wij in dit rapport aanbevelingen tot verbeteringen. Dit alles wordt met u doorgesproken.
Meer weten?