Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Arbeidsrecht voor particulieren

Het arbeidsrecht gaat over alles wat te maken heeft met de relatie tot uw werkgever. Indien u vragen hebt over de gang van zaken met betrekking tot uw arbeidsovereenkomst, loonbetaling of andere zaken kunt u altijd bij ons kantoor terecht.

Bij arbeidsgerelateerde zaken kunt u denken aan:
  • Invulling van de arbeidsovereenkomst. Hierbij valt te denken aan de invulling van de verschillende afspraken van de arbeidsovereenkomst zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding of relatie beding. Maar ook aan het feit of er nog sprake kan zijn van een contract voor bepaalde tijd
  • Flexibele arbeidsovereenkomsten
  • Loonbetaling
  • Vakantiedagen (opbouw en verval)
  • arbeidstijden
  • Ziekte en reintegratie
  • arbeidsconflicten
In het geval zich onverhoopt een arbeidsconflict voordoet kunnen wij u met raad en daad terzijde staan. Een dergelijk situatie is voor een werknemer over het algemeen zeer ingrijpend en wij begrijpen dat dit voor u een stressvolle situatie kan veroorzaken.
De eerste insteek zal altijd zijn om via overleg en mogelijk onderhandeling tot een oplossing te komen. Mocht deze weg niet (meer) mogelijk zijn zal de weg via de rechter worden gevolgd.

Soms ziet men een arbeidsconflict aankomen. In dat geval is het raadzaam om tijdig een eerste advies in te winnen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. U kunt in zo’n geval in eerste instantie vrijblijvend contact met ons opnemen.
In andere gevallen komt een dergelijk conflict als een verrassing. Het is dan belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen. Als een werkgever u plotseling confronteert met een ontslag is het belangrijk dat u in eerste instantie het hoofd koel houdt. Neem geen beslissing op dat moment en geef aan dat u er eerst goed over moet nadenken voordat u iets gaat ondertekenen. Indien u spullen moet inleveren, probeer dat dan te verkomen en geef aan dat u dat enkel onder protest doet.
Neem in elk geval meteen contact met een juridisch adviseur die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ook hier geldt dat een eerste contact met ons kantoor geheel vrijblijvend is.
Meer weten?