Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Over Gerth + Xhonneux Juristen

Op 1 november 2005 zijn mr. Barbara Gerth en mr. drs.  Heike Xhonneux het juridisch adviesbureau Gerth + Xhonneux Juristen te Soest begonnen. In 2008 heeft Heike Xhonneux zich gevestigd in Bocholtz.. De werkzaamheden die in 2005 werden opgestart zijn vanuit het kantoor aan de Overhuizerstraat 1 te Bocholtz voortgezet en verder uitgebreid. De bestaande klanten vanuit het gehele land zijn het kantoor trouw gebleven en het klantenbestand is inmiddels steeds verder toegenomen. Het kantoor is vanaf de opstart in 2005 actief geweest op diverse gebieden waarbij te denken valt aan sociale zekerheid, huurzaken, vorderingen tot 25.000 euro maar ook het opstellen van diverse documenten zoals algemene voorwaarden.

De werkzaamheden op het gebied van het arbeidsrecht bestonden in het begin vooral uit de juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken maar zijn steeds verder ontwikkeld tot een vergaande ondersteuning op personeelsgebied voor de kleine en middelgrote ondernemer. Zo hanteert het bedrijf nog steeds de arbeidsrechtelijke scan voor bedrijven van waaruit kan worden gekeken of alles goed is geregeld en op welke punten verder ondersteuning nodig en gewenst is.

Daarnaast wordt ondersteuning in personeelsaangelegenheden geboden indien een (grote) afdeling op dat gebied niet aanwezig is maar ook als deze wel aanwezig is maar (tijdelijk) ondersteuning noodzakelijk is. Daarbij wordt gewerkt vanuit het HRM perspectief maar daarnaast worden vanuit de juridische achtergrond de arbeidsrechtelijke zaken niet uit het oog verloren.

Gerth + Xhonneux Juristen begeleidt ook werknemers die om wat voor reden dan ook een problemen of een conflict hebben met hun werkgevers. In eerste instantie wordt dan altijd getracht het probleem op te lossen in onderling overleg. Indien dat echter niet mogelijk is wordt ook de weg naar de rechter helemaal begeleid.

De ontwikkelingen op de andere gebieden zijn vergelijkbaar met die van het arbeidsrecht. Op het gebied van de sociale zekerheid is door een ruime ervaring in dienst van een uitkeringsinstantie ruime ervaring opgedaan die in de loop der jaren alleen maar verder is uitgebreid.

Op het gebied van het huurrecht wordt ondersteuning geboden aan zowel de particuliere huurder en verhuurder als aan huurder en verhuurder van bedrijfsruimte.
De vorderingen maken op dit moment een grote ontwikkeling door. Doordat de grens  van de vordering die bij een kantonrechter worden behandeld is verhoogd naar 25.000 euro kan het kantoor een veel grote service bieden op dit gebied. Net als in het verleden wordt natuurlijk bij overschrijding van deze grens of als het anderszins noodzakelijk is samengewerkt en indien nodig doorverwezen naar een advocaten kantoor.

Naast al deze werkzaamheden is Gerth + Xhonneux Juristen ook nog actief op het gebied van het geven van cursussen en het onderhouden van literatuur. Hierdoor blijft men altijd op de hoogte van de recente ontwikkelingen en wordt bijgedragen aan de kennisoverdracht.
Meer weten?