Overhuizerstraat 1
6351 BE Bocholtz
Tel. 045-5440301 
 
 
 
 
 

Vorderingen

U kunt zowel particulier als zakelijk te maken krijgen met vorderingen op iemand anders. Deze vordering kan zijn ontstaan uit een rekening die niet is betaald of uit het feit dat iets dat u wel hebt betaald niet is geleverd.

Daarnaast kan een vordering ook zijn ontstaan doordat iemand anders iets heeft gedaan, of juist niet heeft gedaan waardoor u schade hebt geleden.
Het gevolg is in elk geval dat u van iemand “iets” te vorderen hebt of andersom, iemand anders stelt iets van u te vorderen te hebben, waarbij u het mogelijk niet met elkaar eens bent. Indien zo’n situatie zich voordoet kunnen wij u van advies voorzien en desgewenst u verder ondersteunen. Die ondersteuning bestaat in eerste instantie uit het contact leggen met de andere partij en proberen er op deze manier uit te komen.

Indien dat niet lukt zullen wij voor u de verder procedure volgen, indien nodig een gerechtelijke procedure. Wij kunnen uw belangen volledig behartigen indien het gaat om een zaak die door de kantonrechter wordt behandeld. Dat is altijd het geval als het gaat om arbeidsrechtzaken en huurzaken.
In andere gevallen is de kantonrechter sinds 1 juli 2011 bevoegd om zaken te behandelen als het belang niet boven de 25.000 euro uitgaat. Indien het belang boven dit bedrag uitgaat zullen wij op het moment dat dit nodig is de samenwerking aangaan met een advocatenkantoor. Indien het niet anders kan zullen wij de zaak ook doorverwijzen naar dit kantoor. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met u!
Meer weten?